Вход

Вход

Забравена парола?

1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между сайтът www.cbar.bg - ползватели на услугите на сайта.

2. cbar.bg е сайт за малки обяви в областта на пазарите, свързани със средства за транспорт.

3. Всяко лице, което е заредило на браузъра си www.cbar.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на www.cbar.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

4. Ползвателите на услугите на www.cbar.bg се съгласяват да получават седмичният бюлетин на сайта.

I. ОБЯВИ

1. Обяви могат да публикуват както лица, които желаят да сключат единична сделка (наричани по-нататък "частни лица"), така и такива, които сключват такива сделки по занятие- търговци (наричани по-нататък "дилъри"). Обявите в www.cbar.bg са класифицирани в категории и рубрики, както следва:

- Категории: Автомобили и Джипове, Бусове, Камиони, Мотоциклети, Селскостопански, Индустриални, Кари, Каравани, Яхти, и Лодки, Ремаркета, Велосипеди.

- Рубрики: Части, Аксесоари, Гуми и джанти, Услуги, Купува.

2. Частните лица могат да публикуват обяви в cbar.bg, само след регистрация с e-mail и парола.

3. Частните лица могат до публикуват БЕЗПЛАТНО до три обяви в сайта www.cbar.bg(безплатна обява) в основните категории и до 15 обяви в рубриките. www.cbar.bg има право да налага ограничения относно безплатните обяви. Тези ограничения могат да са свързани с: корекция на текста на обявата или част от нея, срок на присъствие в сайта, корекция на снимките, цената или др.

4. Срещу допълнително заплащане обявите на частните лица могат да получат статут VIP (VIP-обяви).

4.1 VIP обява. По смисъла на раздел IV, т.2.2. VIP обява е услуга, която позволява на публикуващият обява да премахне всички ограничения при визуализацията на една определена обява за предварително фиксиран срок. VIP-обявите на частните лица са ограничени единствено със срок за присъствие на сайта. Цялата информация в тях е видима по всяко време от всеки посетител на сайта за срока на тяхното присъствие и ползват определени преференции при визуализиране, спрямо останалите обяви в www.cbar.bg.

5. Търговците могат да публикуват обяви след регистрация като "Дилър" в www.cbar.bg. Техните обяви в основните рубрики (автомобили и джипове, …) са платени, съгласно обявената рекламна тарифа.

6. Една обява следва да съдържа информация само за един обект на оферта. Задължително е правилното и точно попълване на всички полета във формата за записване на обява, в противен случай администраторите на сайта си запазват правото за редактиране, променяне на позицията и изтриване на обяви с грешно или неправилно попълнено съдържание.

7. Текстовете и изображенията към всяка обява трябва да отговарят на тематиката на сайта. Текстовете и изображенията в обявите не може да съдържат скрита или явна реклама, освен свързана с предмета на обявата. Текстовете и изображенията в обявите не може да съдържат обидни и/или дискриминационни квалификации.

8. Обявите за продажба на лизинг трябва да съдържат крайната цена, а по желание на публикуващия видът и начинът на плащане на лизинга могат да бъдат описвани в допълнителната информация към обявата.

9. Обявите, публикувани в нарушение на тези Общи условия, независимо дали са публикувани безплатно или срещу заплащане, се изтриват без право на компенсация.

10. Сайтът www.cbar.bg има право да забрани публикуването на обяви от определени телефони, IP- адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на правилата за публикуване на обяви в www.cbar.bg.

11. www.cbar.bg не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги е публикувало. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или в рекламата не се съдържа подвеждаща или невярна информация.

12. Срещу допълнително заплащане обявите на частните лица и дилърите могат да получат статут VIP (VIP-обяви), по смисъла на раздел IV, т.2.3. VIP-обявите на частните лица са ограничени единствено със срок за присъствие на сайта. Цялата информация в тях е видима по всяко време от всеки посетител на сайта за срока на тяхното присъствие и ползват определени преференции при визуализиране, спрямо останалите обяви в www.cbar.bg.

13. Всяка нововъведена от дилър обява се одобрява ръчно от администраторите на сайта.
Продължителността на престоя на обява на дилър със статут "активна" се определя от дилъра, а не от заявения срок в полето "Валидност на обявата", което се попълва от дилърите за статистически цели.

14. Всяка обява може да бъде коригирана или изтрита. Корекцията на информацията в обява или нейното изтриване се извършва незабавно (on-line) и не се заплаща допълнително.

15. Престоят на обява на дилър със статут активна поражда задължение за заплащане на възнаграждение. Задължението за заплащане на възнаграждение за престой се изчислява с натрупване всяка неделя към полунощ.

16. www.cbar.bg има правото да публикува автоматично и безплатно обявите и в избрани партньорски сайтове с цел допълнително разширяване на аудиторията.

II. ДИЛЪРИ

1. Дилърите могат да публикуват обяви след регистрация в www.cbar.bg. Регистрацията води до указване, че публикуващият извършва сделки свързани с пазара на транспортни средства по занятие и придобива статут дилъри.

2. Присъствието на обяви от дилърите на сайта www.cbar.bg е възмездно.

3. Сайтът www.cbar.bg има право да откаже повторно активиране на дилър извършвал системни нарушения на правилата на сайта.

4. Сайтът www.cbar.bgима право да деактивира регистрацията на дилър с неплатени задължения или извършващи системни нарушения на правилата за публикуване на обяви, като при това не дължи никакви компенсанции на дилъра за публикуваните от него обяви (VIP или обикновени).

5. Дилърите нямат право да вписват в описанието на обявата, информация, която не се отнася за продавания продукт. Информация за местоположение, асортимент и автореклама се вписва само в "Представяне на дилъра". www.cbar.bg си запазва правото да трие обяви и спира достъп на некоректните дилъри.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от www.cbar.bg с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

2. www.cbar.bg си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и www.cbar.bg се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.

VI. "Бисквитки" – Cookies

"Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електронният магазин. www.cbar.bg използва „бисквитки“ единствено, за да събира информация относно ползването на нашите сайтове, с цел по-бързото Ви иденфициране и предоставяне на услуги.

VI. Защита на личните данни

Посетете страницата с политиката ни за защита на личните данни, за да се запознаете с нея